Graficzne projektowanie strony www

rozwiązania graficzneCo jest największym wyzwaniem dla grafika? Wydaje mi się, że zmysł artystyczny będzie tu niekiedy problemem, o ile osoba zajmująca się grafiką go nie posiada. Informatykom wydaje się często, że posiadając wiedzę dotyczącą programowania, mają wszystko, co potrzebne do stworzenia dobrej grafiki. Okazuje się, że to poważna pomyłka. Talent artystyczny jest w branży graficznej wskazany, a jeśli już nawet nie talent, to chociażby jakieś wewnętrzne poczucie estetyki ? to na pewno się przydaje. Czy grafik powinien skończyć studia artystyczne, np. na Akademii Sztuk Pięknych? W tym przypadku ważne jest, by posiadał on umiejętności zarówno programistyczne, jak też typowo artystyczne.

Nie jest ważne, czy kształcił się na politechnice, czy na ASP, jednak istotne jest to, co potrafi. Faktem niezaprzeczalnym okazuje się potrzeba tzw. ?smaku?. Akurat projektowanie graficzne z twórczością artystyczną ma silne powiązania, jest dziedziną, która łączy ze sobą skrajności ? sztukę i ścisłe reguły wykonania. Nie jest też to zupełnym siebie zaprzeczeniem, ponieważ np. malarstwo klasyczne, wykorzystywało kanon, konkretne zasady tworzenia obrazu, posługiwano się siatkami, rzutami, a także camera obscura nierzadko ułatwiała malarzom pracę nad dziełem. Ten typ sztuki nie przyzwalał na dowolność, swobodę kreacyjną, gdyż zasady musiały być przestrzegane, zachować należało staranność i dokładność, to było wyznacznikami prawdziwie wartościowego dzieła. Podobnie graficzne projektowanie strony www wymaga od designera zarówno wyczucia smaku, jak i znajomości reguł programowania. Zakładamy, że zdobycie umiejętności ?technicznych? jest możliwe poprzez naukę i ćwiczenia, jednak poczucie estetyki nie jest do końca uwarunkowane edukacją, ponieważ potrzebny jest w tym wypadku wrodzony talent. Częściowo da się przyswoić sobie pewne zasady, rządzące dziełem sztuki, które później można wykorzystywać we własnej pracy, ale w pełni nigdy nie zdołamy opanować tajników tworzenia artystycznego. Istnieje jednak sposobność, aby chociaż niektóre reguły poznać i później przetransponować je na własne działania. Tutaj właśnie przydaje się nawet powierzchowna znajomość historii sztuki. Widza dotycząca stylów, prądów i wyznaczników piękna danej epoki, okaże się niezwykle przydatna.

Zapewne designer nie wykorzysta informacji dotyczących terminologii, konkretnych artystów, itp., jednak będą one budować ogólną znajomość artystycznych idei. Co więcej, warto też zapoznać się z prądami architektonicznymi oraz kanonami, przestrzeganymi w rzeźbiarstwie. Chodzi o to, by móc swobodnie przywoływać w pamięci estetykę danych jednostek artystycznych, czyli np. twórców, ruchów, nurtów, itd. Znajomość ogólnego nawet zarysu historii sztuki wraz z elementami teorii, nie ma służyć nam do naśladowania poszczególnych wzorców, ale powinna być bazą inspiracji, a przede wszystkim tworzyć naszą świadomość artystyczną, niezbędną przy pracy graficznej. Oczywiście nie wykluczam, że odwołanie do konkretnego wzorca będzie błędem, powiedzmy, że projektując stronę internetową, w warstwie wizualnej wykorzystam obrazy Mondriana, a całość stworzę w stylu konstruktywizmu przy minimalistycznym designie. To może być naprawdę ciekawa idea, którą jestem w stanie zrealizować właśnie dzięki znajomości dzieł Pieta Mondriana oraz konstruktywizmu i minimalizmu. Zdobycie wiedzy na temat najnowszych trendów w grafice i designie w ogóle, będzie kolejnym koniecznym do wykonania krokiem. Istotne jest bowiem też to (a nawet najistotniejsze), aby być na bieżąco z obowiązującymi trendami. Podobnie jak moda odzieżowa, tak i trendy designerskie, trendy w projektowaniu graficznym, są zmienne. Należy się z nimi ciągle konfrontować, by nie pozostawać w niewiedzy. Np. od pewnego czasu w web designie jest modne tworzenie w stylu minimalistycznym.

Strona, która operuje bardzo skomplikowanymi językami czy ma nadmiernie rozbudowane elementy graficzne, bardzo szeroką gamę kolorystyczną, itd. ? wprowadza chaos, w którym trudno odnaleźć informacje, ponieważ gubią się one wśród przesadnej obudowy graficznej. Porządek i przejrzystość przekazu przy jednoczesnym stylowym i prostym designie, będzie o wiele lepszym rozwiązaniem, aniżeli próby popisów umiejętności twórcy grafiki. Ważne jest też, aby komunikat (czyli strona www) był spójny. Komunikat ten składa się zarówno z warstwy estetycznej, jak też merytorycznej. Wizualne aspekty strony powinny być dopełnieniem informacji, jakie są na niej zamieszczone. Wszystko musi tworzyć jedną zgodną całość, a nie stać do siebie w opozycji. Kolor, kształt, dźwięk oraz dodatkowe elementy budują szkielet ?dzieła?, ale posiadają też wartość semantyczną, tzn. znaczą. To znaczenie w ich przypadku nie jest dane wprost, jest raczej ukryte, i tylko w połączeniu z właściwą treścią przekazu, konstruują całostkę semantyczno-logiczną. Jeżeli np. komunikat tekstowy, słowny będzie traktował o rzeczy poważnej, wówczas jego obudowa graficzna nie może mieć charakteru zbyt awangardowego, duża swoboda twórczej kreacji w tym przypadku będzie niezalecana. Skoro mówimy o czymś poważnym, najlepiej wykorzystywać klasyczne motywy, proste schematy, ponieważ taki wygląd projektu kojarzyć się będzie jednocześnie z czystością, porządkiem i elegancją. Np. strona banku czy instytucji państwowej, nie powinna operować nadmiernie wymyślnymi rozwiązaniami wizualnymi. Tutaj liczy się głównie komunikat słowny, informacje wyrażane wprost. Grafika musi być skonstruowana tak, by jasno przedstawiać tekst, nie może ona wysuwać się na pierwszy plan, bo wówczas istnieje niebezpieczeństwo, iż przyćmi komunikat właściwy. W przypadku takich stron najważniejszy jest ład i czytelność. Kiedy perspektywa wizualna jest równie ważna, a nawet ważniejsza od tekstu?

Obraz ma duże znaczenie w przypadku stron poświęconych rozrywce, hobby, itd. Np. strony związane z gotowaniem, podróżami, modą ? te z pewnością będą potrzebowały redundancji funkcji graficznej. Miedzy innymi spora ilość zdjęć, animacji, filmów, różnorodność barw, będą działały na korzyść tych stron. Pamiętać należy, że wszystkie fotografie i obrazy powinny być w dobrej jakości. Ich estetyka też jest ważna, w ogóle wartość estetyczna wszystkich małych elementów musi być również zachowana, ponieważ składają się one na całokształt, na estetykę ogólną, zatem każda pomniejsza jednostka ma znaczenie, każdy najdrobniejszy komponent wpływa na projekt. Jeśli chociażby jakiś ułamkowy składnik został zaburzony, źle dopasowany, nie współgrał z innymi, wtedy cała struktura może ulec zniszczeniu. Wszelkie pojedyncze niejasności i niekonsekwencje powinny być natychmiast eliminowane, w celu poprawnego działania ogólnej konstrukcji. Projektowanie strony www, jak widać, wymaga od designera zmysłu estetycznego, umiejętności programowania, zachowania spójności i składności komunikatu tak, by był on przekazem jasnym, zbornym i efektywnie przemawiającym do odbiorcy. Do tego jeszcze, designer musi posługiwać się jakąś stylistyką, przez siebie wybraną, opracowaną i konsekwentnie przestrzeganą.