Tłumaczenia techniczne ? rozumienie języka i tematu

tłumaczeniaTłumaczenia techniczne cieszą się dużym zainteresowaniem na runku świadczącym usługi translatorskie. Są to przekłady w obrębie jakiejś konkretnej dziedziny. Bardzo często dotyczą branży budowlanej i architektonicznej, motoryzacyjnej, logistycznej, informatycznej, farmaceutycznej czy przemysłu wytwórczego. Są to zatem teksty w formie instrukcji, norm, podręczników itp. Wykonanie takiego tłumaczenia wiąże się szeroką wiedzą, jaką powinien odznaczać się każdy tłumacz.

Tłumaczenia techniczne wymagają od osoby, która je wykonuje nie tylko biegłego posługiwania się danym językiem obcym. Równie istotna jest znajomość konkretnej branży. Tylko dzięki temu możliwie jest stworzenie przekładu, który będzie miał sens zarówno w kwestii językowej, jak i merytorycznej. W tym celu, przekłady takie wykonują inżynierowie, którzy posługują się konkretnym językiem obcym, najczęściej jest to angielski lub niemiecki. Niekiedy niezbędna jest współpraca tłumacza ogólnego ze specjalistą, np. z prawnikiem. Liczy się bowiem nie tylko wiedza teoretyczna, ale również nabyte umiejętności praktyczne. Dzięki temu dana osoba lepiej rozumie mechanizmy działania branży, przez co może je lepiej wytłumaczyć, a co za tym idzie ? również przetłumaczyć. W związku z powyższym, wykonywanie tłumaczeń technicznych w określonych branżach odbywa się w następujący sposób:

1. budownictwo i architektura

Ta branża wymaga świetnej znajomości słownictwa specjalistycznego, ale również orientowania się w zagadnieniach prawnych, dlatego bardzo często, podczas tłumaczenia tekstu niezbędna jest pomoc ze strony prawnika.

2. farmacja

Ta dziedzina wiąże się bezpośrednio z odpowiedzialnością prawną oraz moralną, w związku z tym bardzo ważne jest, by tłumacz posiadał wykształcenie medyczne, np. farmaceutyczne lub lekarskie.

3. motoryzacja

Jest to bardzo wymagająca dziedzina, w obrębie które dokonuje się tłumaczenia. Wymaga bowiem całkowitej zgodności z założeniami producenta. Zgadzać się muszą wszystkie opisy zawierające np. parametry jakiegoś samochodu.

4. logistyka

Branża ta nie należy do skomplikowanych pod kątem przekładu na innych język. Tłumaczyć mogą zarówno logistycy, jak i informatycy.

5. informatyka

W tym przypadku tłumaczenie jest w zasadzie najłatwiejsze, ponieważ większość słownictwa branżowego funkcjonuje na całym świecie w języku angielskim, a zatem jest ono nieprzetłumaczalne na żaden inny język.

Jak zatem łatwo się domyśleć, optymalna sytuacja podczas wykonywania tłumaczenia to taka, w której tłumacz posiada wykształcenie w konkretnej branży. Pojawiają się jednak sytuacje, w których inżynierowie nie mogą tłumaczyć. Dzieje się tak w przypadku przekładów na język polski w sytuacji, gdy tekst, na którym się pracuje został stworzony w języku obcym innym niż niemiecki czy angielski. Stwarza to pewną trudność, bowiem niewielu inżynierów potrafi biegle posługiwać się innymi językami obcymi niż te dwa najpopularniejsze. Drugi przypadek to taki, w którym tekst przekłada się na język obcy. Zazwyczaj w obu tych sytuacjach tłumaczenia dokonuje tłumacz ogólny, który nie najlepiej orientuje się w branży, ale doskonale włada językiem obcym, natomiast inżynier dokonuje później korekty pod kątem merytorycznym.

W przypadku każdego tłumacza, nie tylko tego, który wykonuje tłumaczenia techniczne, oprócz doskonałej znajomości języka obcego oraz konkretnej branży, liczy się pasja i zamiłowanie do swojej pracy. Wynika to z prostego faktu ? doskonale rozumienie języka, pewnych jego zwrotów, wyrażeń, specyficznych sformułowań, w dużej mierze opiera się na rozumieniu oraz zainteresowaniu całą kulturą, w której funkcjonuje i którą współtworzy. Dzięki temu, praca jaką wykonuje tłumacz osiąga naprawdę najwyższy poziom w kwestii jakości.

Poza tłumaczeniami technicznymi, na tego rodzaju rynku usługowym istnieją jeszcze inne rodzaje przekładów, m.in.:

  • stron WWW 
  • artystyczne 
  • literackie 
  • specjalistyczne 
  • przysięgłe 
  • ustne 
  • pisemne 

Rodzaj tłumaczenia, na które należy się zdecydować, zależy od potrzeby, a dokładnie od rodzaju tekstu, który potrzebujemy przełożyć na język polski lub jakiś inny, obcy. Jeśli na przykład chcemy przetłumaczyć testament, umowę, czy jakiekolwiek świadectwo, albo ważne dokumenty urzędowe, należy skorzystać z pomocy tylko i wyłącznie tłumacza przysięgłego. Teksty literackie, artystyczne również zostają przekładane przez odpowiedniego tłumacza. Od wyboru właściwej usługi i osoby zależy jakoś zlecanych przez klienta usług. Jednak bez względu na rodzaj tłumaczenia, podstawą dobrego przekładu jest doskonała znajomość konkretnego języka obcego oraz biegłe władanie nim. W niektórych przypadkach tłumacz musi także wykazać się dużą znajomością w danej dziedzinie, w obrębie której wykonuje zabiegi translatorskie.praca tłumacza

Szerokie oferty świadczonych usług przez biura tłumaczeń, wynikają z tego, że coraz częściej nawiązywane zostają kontakty zagraniczne. Jeśli funkcjonują one tylko na podłożu prywatnym, to każdy sam jest w stanie zrozumieć korespondencję, rozmowy itp. rzecz staje się bardziej skomplikowana w przypadku kontaktów o charakterze czysto biznesowym. Wówczas, wszelkiego rodzaju umowy, instrukcje, dokumenty urzędowe wymagają współpracy z odpowiednim tłumaczem. Jest to gwarancją właściwego zrozumienia tekstu, co niesie za sobą pewne, określone korzyści biznesowe. Wszystko to jest wynikiem zacierania się granic. Świat stale mknie do przodu, przez co nawiązywanie kontaktów z osobami mieszkającymi poza granicami kraju nikogo już nie dziwi, ani też nie stanowi najmniejszego problemu. Prywatne rozmowy, czy dokonywanie inwestycji w obcym kraju ? wszystko to sprowadza się do komunikacji werbalnej.

Jeśli już decydujemy się na tego rodzaju usługę translatorską, warto sprawdzić rzetelność oraz kompetencje językowe i merytoryczne tłumacza. Od tego zależy jakoś usługi, którą dla nas wykona. Z pewnością każdemu zależy na jakości zleconej przez siebie usługi. W przypadku przekładu, jakim są tłumaczenia techniczne, wszystko rozgrywa się o zgodność nie tylko językową, ale również merytoryczną danego tekstu. W tej sytuacji liczy się bowiem nie tylko zrozumienie języka obcego. Równie ważne jest rozumienie całego tematu.