Przyssawki innowacyjnym rozwiązaniem dla przemysłu

automatyzacja pracyJeszcze do niedawna, praca w przemyśle ciężkim nierozerwalnie wiązała się z wykorzystywaniem siły fizycznej pracowników. Byli oni bowiem podstawową siłą roboczą. Na szczęście, współczesna zaawansowana technologia i innowacyjne pomysły spowodowały, że praca w przemyśle ciężkim, choć wymaga od ludzi pracy przy używaniu ciężkich, często nieporęcznych przedmiotów, nie jest dzisiaj tak ciężka. Dotyczy to zarówno maszyn oraz narzędzi, jak i różnego rodzaju elementów, które należy przenieść z jednego miejsca na drugie. Zadania takie wchodzą w obręb transportu bliskiego. Doskonale sprawdzają się w tym rozmaite manipulatory przemysłowe, które coraz częściej wyposażane są w specjalne przyssawki. Są to żurawie, chwytaki i wiele innych, podobnie działających urządzeń. Zastępują one nie tyle człowieka, co siłę jego mięśni. Sam człowiek nadal jest bowiem niezastąpiony.

 

Przyssawki przemysłowe są elementami, które maja na celu wspomaganie pracy manipulatorów. Te z kolei służą pracownikom. Mają ich odciążać, a tym samym gwarantować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wszystko to jest możliwe do osiągnięcia dzięki innowacyjnym technologiom. Nikogo nie dziwi już automatyzacja wielu procesów pracy szczególnie w halach produkcyjnych, montażowych itp. Dzięki najnowszym osiągnięciom techniki, przyssawki mają szereg właściwości doskonale sprawdzających się w przemyśle. Przede wszystkim, przyssawki charakteryzują się dużą elastycznością. Dzięki temu, idealnie dostosowują się do kształtu oraz rodzaju powierzchni przedmiotu, który mają uchwycić. Ponadto, gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa poprzez bardzo dobra przyczepność. Nie istnieje ryzyko, że dany przedmiot odczepi się od przyssawki z powodu niedokładnego uchwycenia go. Transport staje się stabilniejszy i bezpieczniejszy. Przyssawki zapewniają również dużą precyzję w umieszczaniu na odpowiednim miejscu przenoszonych elementów.

Zastosowanie w swojej fabryce rozmaitych wysięgników takich, jak żurawie, manipulatory itp. wyposażonych w przyssawki przemysłowe ułatwia wykonywanie pewnych czynności. Przede wszystkim, pracownicy są odciążeni fizycznie. Jest to bardzo ważna kwestia, szczególnie w przypadku pracy w przemyśle ciężkim, a konkretnie, w niektórych jego gałęziach. Chodzi tu o przemysł elektromaszynowy, zbrojeniowy czy budowlany. We wszystkich tych przypadkach, praca wiąże się z przenoszeniem rozmaitych elementów, na przykład konstrukcyjnych. Chodzi zatem o tak zwany transport bliski. Elementy te nierzadko ważą po kilkaset kilogramów! Fizycznie niemożliwym jest, aby człowiek własnoręcznie podniósł, a następnie przeniósł dany element. W związku z tym, nieoceniona w tej sytuacji jest pomoc manipulatorów przemysłowych wyposażonych w odpowiednie przyssawki. Poprzez fizyczne odciążenie człowieka i nienarażanie go na dźwiganie rozmaitych przedmiotów, przyssawki przemysłowe jednocześnie gwarantują maksymalny poziom bezpieczeństwa. Dbają bowiem o zdrowie, a nawet życie pracowników. Ponadto, człowiek ma bezpośredni wpływ oraz dużą kontrolę nad pracą manipulatorów. Odpowiednio przeszkolenie pracownicy wysyłani są do elektronicznej obsługi tego rodzaju urządzeń. Elektroniczna, ponieważ jak wszystko, co jest efektem innowacyjnych technologii, również manipulatory wyposażone w przyssawki sterowane są komputerowo. Rozwiewa to wszelkie obawy pracowników, którzy żyją w przekonaniu, że automatyzacja pewnych procesów pracy doprowadzi do redukcji etatów, a tym samym do masowych zwolnień pracowników. Jest to mylne wyobrażenie, ponieważ nic nie zastąpi pracy człowieka posiadającego nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również szeroki zakres umiejętności praktycznych. Poza tym, maszyny nie są w stanie same pracować. Muszą być bowiem sterowane za pomocą komputera. Ten z kolei obsługiwany jest przez człowieka posiadającego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Na stronie http://www.dalmec.pl/pl/przyklady-zastosowan,222.html można poczytać nieco więcej o tym, jak dziś wykorzystuje się przyssawki. Warto zdawać sobie sprawę z tego, żę wbrew pozorom jest to całkiem dobrze rozwinięta branża.

przemysł ciężki

Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do swoich zakładów pracy przynosi nieocenione korzyści. Automatyzacja pewnych procesów pracy zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracownikom, zapewnia im komfort pracy, ale także zdecydowanie bardziej usprawnia wykonywane przez nich czynności. Stają się one lżejsze do wykonania i bezpieczniejsze. Dzięki temu, pracownicy nie są przemęczeni i lepiej wykonują swoje obowiązki. Wszystko to ma bezpośrednie i nieocenione przełożenie na efekty wykonywanej pracy. Ponadto, praca zyskuje na ekonomii, ponieważ dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii, możliwe jest wykonywanie pracy szybciej, a przez to więcej i częściej. Dużą zaletą jest fakt, że przyssawki przemysłowe są powszechnie łatwo dostępne. Można je bez przeszkód nabyć u polskich dystrybutorów. Taki szeroki dostęp do tego rodzaju technologii umożliwia zastosowanie ich na większą skalę. Każda, wymagająca tego, firma powinna wyposażyć swoje manipulatory w przyssawki przemysłowe. Będzie to z korzyścią zarówno dla samych pracowników, jak i dla właściciela, który może liczyć na większe zyski przynoszone przez zakład pracy. Kolejną dobrą informację stanowi uniwersalność przyssawek. Ich przeznaczeniem nie praca tylko w przemyśle ciężkim, a dokładniej ? na halach przemysłowych. Z powodzeniem mogą być bowiem wykorzystywane w hurtowniach, magazynach itp., czyli we wszystkich tych miejscach, w którym wymagane jest od pracowników przenoszenie ciężkich przedmiotów. Szczególnie, gdy praca człowieka polega przede wszystkim na tego rodzaju pracy. Wielogodzinne, codzienne przenoszenie przedmiotów jest fizycznie niemożliwe do wykonania, a już z pewnością nie na dłuższą metę. Warto zatem pomyśleć o swoich pracownikach i zadbać o odpowiednie wyposażenie swojej firmy w manipulatory przemysłowe z przyssawkami.

Inwestycja w innowacyjną technologię to inwestycja w powodzenie własnej firmy. To także zwiększone bezpieczeństwo podczas pracy oraz większy komfort podczas wywiązywania się ze swoich obowiązków służbowych. Wszystko to zapewniają manipulatory wyposażone w przyssawki przemysłowe. Warto zatem pomyśleć o innowacyjnych rozwiązaniach dla firmy.